AKTIV DANMARK: Et aktivt katalog

 

Aktiv Danmark sender i denne uge sit forårs- og sommerkatalog på gaden i 5000 eksemplarer. Det suppleres af en onlineversion med bl.a. links til annoncørernes hjemmesider.

Aktiv Danmark er et landsdækkende netværk med over 200 medlemmer, der markedsfører tematurisme i Danmark. Her er sommerkataloget et vigtigt redskab, som præsenterer et udvalg af de mange tilbud for danske og udenlandske turister. Kataloget udkommer i 5000 eksemplarer, der uddeles fra turistbureauer og medlemsvirksomheder. Samtidig ligger det online på Aktiv Danmarks hjemmeside.

”Her er både inspiration og konkrete tilbud. Både virksomhederne og turistbureauerne udnytter mulighederne for at bruge aktive links til deres hjemmesider i den digitale udgave af kataloget. I den trykte udgave er der bl.a. QR-koder, men det gør det ikke helt så nemt som i den digitale version, hvor kan man bare klikke,” siger projektleder i Aktiv Danmark, Peter Graversen.

Aktiv Danmark lancerede den digitale udgave af magasinet allerede 6. december for at få feed back fra netværkets medlemmer. Her kunne de bl.a. se, hvordan deres annoncer fremstod i det færdige layout.

”Det var en god idé. Vi fik rettet nogle fejl i annoncer og fik en del respons inden vi trykte,” fortæller Peter Graversen, der ser et stort potentiale i også at være til stede på digitale platforme: 

”Medlemmerne efterspørger online-markedsføring. Det er en god service, at vi også kan linke til kataloget fra Facebook og Twitter, der skaber adgang til mange tusind mennesker.”

Det aktuelle katalog har fokus på hele Aktiv Danmarks palet af udbud. Peter Graversen fortæller, at man på sigt overvejer forskellige nicheudgivelser med udvalgte temaer.

”Her kan vi udgive et digital katalog med et lille eller slet ikke noget trykt oplag for at sætte fokus på et enkelt emne,” siger Peter Graversen.

”Efterhånden er brugerne også vænnet til at læse kataloger online. De store mediehuse har jo gjort det længe. Og alle kan være med. Det kræver bare LIVEditions løsning og en god grafiker,” siger Peter Graversen.

 

Aktiv Danmark er et landsdækkende netværk under Dansk Turismefremme, der består af turistorganisationer og af organisationer, der har aktiv ferie som primær forretningsområde. Aktiv Danmark netværket er i gang med en udviklingsproces, hvor målet er at styrke udviklingen af den lokale tematurisme inden for Cycling, Walking, Golf, Gastronomy, Fishing samt Wellness.

Se kataloget her